header image

In the News

உங்கள் மாதவிடாய் பற்றி அனைத்தும் அறிவோம்

பருவமடையும் போது நமது உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படும். பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் முக்கிய மாற்றம் பீரியட்ஸ். இதை மாதவிடாய் என்று அழைக்கிறோம். வாருங்கள். இந்த தலைப்பில் இந்த காணொளியில் மேலதிக தகவல்களை காண்போம். இந்த காணொளியை https://amaze.org/ உடன் இணைந்து உங்களுக்கு வழங்குவது https://teenbook.in/ #பதின்மவயது #டீன்ஏஜர் #வளரிளம்பருவம் #பூப்படைதல் #மாதவிடாய்இயல்பானது #பீரியட்ஸ் #வயதுக்குவருதல் #மாதவிடாய் #மாதம் #பீரியட்ஸ்ஏன்நடக்கிறது #மாதவிடாய்ஏன்நிகழ்கிறது

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *